Unicable LNB Nedir?


Uydu sinyallerini son kullanıcının alıcısına kadar ulaştırmak hep zor olmuştur. Çünkü uydudan alınabilen kanalların çok olması, ve dolayısıyla sinyallerin bant genişliğinin fazla oluşu çatının üstündeki çanaktan bu sinyalleri eve taşımayı güçleştirmektedir. Bunun yanısıra dijital video kayıt cihazları (DVR) kullanımlarının artması da işin karmaşıklığını arttırmıştır. Örneğin düşey/yatay, alt/üst bant şeklinde dört polarite halinde alınan sinyaller alıcı cihazdan LNB’ye komuta edilerek sadece seçilen polaritedeki yayınlar gönderilmekte idi. Oysa kullanıcı bir polaritedeki yayını kaydederken (DVR) diğerini izlemesi mümkün değildi. (Bu durumda aşağıya birden çok kablo indirmek ve karmaşık bir enstelasyon düzeneği ve kullanma zorluğu söz konusudur.)

İşte “Unicable teteknolojisi” ile getirilen ve SCR(Single Channel Router) kısaltmasıyla da sıkça karşılaştığımız uygulama bu sorunlara çözüm getirmek üzere geliştirilmiştir. Bu sistem adından da anlaşılacağı gibi “tek kablolu” bir çözüm.

Pahalı çift tünerli ve PVR’li STB alıcı cihazların ve birden çok alıcıya sinyal dağıtılması durumunun gerektirdiği çok kabloluluk bu sistemle “tek kablo ile” çözümlenmektedir.

unicable_lnb_01

Şimdi “UniCable LNB” (SCR LNB) çözümleri ile herhangi “özel uygulama” gerektirmeden tek kabloya geçilebilmektedir. UniCable sistemi yazılım ve donanımdan oluşan tümleşik bir çözümdür. SCR LNB ile bu sisteme uyumlu uydu alıcı veya dijital kayıt cihazları ile kullanılması gerekir. Bu özellik bu LNB’nin bağlanacağı alıcı cihazda yeralan yazılımla sağlanmakta, cihazda hiçbir donanım değişikliği gerekmemektedir. (Uyumlandırma işi herhangi alıcı cihaza uydudan yazılım yüklenerek(OTA) da yapılabilmektedir.)

Kurulu bir sistem çanaktaki LNB (SCR/Unicable olanı ile) değiştirilerek ve alıcı cihazın yazılımı yükseltilerek “”tek kablolu”” hale getirilebilir. Eskiden mevcut tüm cihazlarla uyumludur. O nedenle özellikle DVR’li cihaz aldığınızda mevcut sisteme çanaktan itibaren hiçbir yeni kablo ilavesi gerektirmemesi büyük çok büyük kolaylık sağlamaktadır.

Unicable nasıl çalışır?

Unicable LNB’lerin Ku bandı uydu sinyallerini alışı aynen daha önceki üniversal LNB’ler gibidir. Düşey üst bant, yatay üst bant, düşey alt bant ve yatay alt bant olmak üzere 4 farklı geliş frekans bandındaki uydu yayınlarını alır. Yüksek alış hassasiyetini sağlamak üzere düşük gürültü yükselticileri üzerinden sinyaller düşük ve yüksek bantların yerel osilatörleriyle L- bandına indirilir.

Daha sonra sinyaller matris halinde farklı SCR çipleri üzerine multipleks(çoklama) edilir. SCR çipleri özel mikrokontrolcusunun mantığına ve DiSEqC standardına göre her receiver başına istenen kanalı(gelen sinyallerin içinden) seçip ara frekans(IF) kanal frekanslarından birine indirir. Sinyal orada daha sonra süzülüp uygun kazanç seviyesiyle kablodaki diğer sinyallerin arasına katıştırılır.

SCR(tek kanal yönlendirici) LNB de denilen Unicable LNB’ler aslında bir anlamda farklı kullanıcıların ayni anda talep ettikleri farklı sinyallere göre kendi IF çıkışlarını sürekli yeniden düzenleyebilen bir mini “”kanal yönlendiricisi”” olarak tanımlanabilir. Bir unicable LNB’nin prensip şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir.

unicable_lnb_02

Bir Unicable LNB’ye kaç farklı kullanıcı bağlanabilir?

Unicable LNB ayni anda 4 farklı kullanıcıya hizmet edebilir. Aslında tek kablo üzerinden daha fazla sayıda tüner beslenebilir kuşkusuz. Ancak ayni anda bunlardan sadece 4 tanesi diğerlerinden bağımsız olarak uydudaki tüm sinyallerinden istediklerini seçebilir.

Standart geleneksel alıcı cihazlarında tek tüner bulunur. O nedenle örneğin unicable kablonun dağıtıldığı evin 4 farklı odasındaki 4 alıcı cihaz uydudaki tüm kanalları birbirinden bağımsız olarak ayni anda izleyebilir. Öte yandan dijital görüntü kaydedicili cihazlarda bazen çift tüner bulunmaktadır. Ekran ekran içine farklı kanalları göstermek veya birini izleyip öbürünü kaydetmek gibi amaçları destekleyen bu durumlarda tek alıcı cihazın içinde bulunan bu ikinci tüner farklı bir kullanıcı sayılır. Ancak, genellikle toplam dörtten daha fazla tüner de olsa ayni anda bunlardan dörtten fazlasının seçim yapması genellikle olasılığı düşüktür.

Unicable kullanmanın özel gereksinimleri nelerdir?

Montajda sadece iki gereksinim vardır. Birincisi….(eğer mevcut bir tesisat dönüştürülüyor ise) tek yönlü splitterların(varsa) sistemden sökülmesi gerekir. Çünkü Unicable ile sadece her iki yöne geçiren Splitter’lar kullanılır. Eğer kablonun dallara ayrılması gerekiyor ise düşük maliyetli aktif birleştiriciler kullanılmalıdır. İkincisi… kablo kalitesine ve uzunluğuna bağlı olarak (eğer 35m’den uzun kablo gerekiyorsa) kablonun herhangi bir yerinden ucuz bir yükseltici bağlanması gerekebilir. Bu gereksinimler tek kablonun sağladığı avantajların yanında önemsiz kalmaktadır.

Leave a comment

uydu servisi ankara